DỰ ÁN ERA ĐỨC KHẢI

ĐƠN VỊ THI CÔNG HỆ THỐNG MẠNG CÁP

Vị trí: Đường Phạm Hữu Lầu, Quận 7, Tp.HCM

Hạng mục thi công: Xây dựng hạ tầng viễn thông


Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận