DỰ ÁN CAMERA SONATE RESTAURANT

ĐƠN VỊ THI CÔNG HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT

Vị trí: 129 Bis Lý Chính Thắng, Phường 10, Quận 3, Tp.HCM

Chủ đầu tư: Sonate Restaurant

Hạng mục thi công: Hệ thống camera quan sát.


Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận