11%
 Bộ 1 camera chuẩn HD-CVI

Bộ 1 camera chuẩn HD-CVI

2,500,000₫

2,800,000₫

11%
 Bộ 2 camera chuẩn HD-CVI

Bộ 2 camera chuẩn HD-CVI

3,300,000₫

3,700,000₫

13%
 Bộ 2 camera chuẩn HD-TVI  Bộ 2 camera chuẩn HD-TVI

Bộ 2 camera chuẩn HD-TVI

3,900,000₫

4,500,000₫

11%
 Bộ 3 camera chuẩn HD-CVI

Bộ 3 camera chuẩn HD-CVI

4,100,000₫

4,600,000₫

12%
 Bộ 3 camera chuẩn HD-TVI  Bộ 3 camera chuẩn HD-TVI

Bộ 3 camera chuẩn HD-TVI

4,750,000₫

5,400,000₫

9%
 Bộ 4 camera chuẩn HD-CVI

Bộ 4 camera chuẩn HD-CVI

5,350,000₫

5,900,000₫

10%
 Bộ 4 camera chuẩn HD-TVI  Bộ 4 camera chuẩn HD-TVI

Bộ 4 camera chuẩn HD-TVI

6,000,000₫

6,700,000₫

10%
 Bộ 5 camera chuẩn HD-CVI

Bộ 5 camera chuẩn HD-CVI

6,900,000₫

7,700,000₫

11%
 Bộ 1 camera chuẩn HD-CVI

Bộ 1 camera chuẩn HD-CVI

2,500,000₫

2,800,000₫

11%
 Bộ 2 camera chuẩn HD-CVI

Bộ 2 camera chuẩn HD-CVI

3,300,000₫

3,700,000₫

13%
 Bộ 2 camera chuẩn HD-TVI  Bộ 2 camera chuẩn HD-TVI

Bộ 2 camera chuẩn HD-TVI

3,900,000₫

4,500,000₫

11%
 Bộ 3 camera chuẩn HD-CVI

Bộ 3 camera chuẩn HD-CVI

4,100,000₫

4,600,000₫

12%
 Bộ 3 camera chuẩn HD-TVI  Bộ 3 camera chuẩn HD-TVI

Bộ 3 camera chuẩn HD-TVI

4,750,000₫

5,400,000₫

9%
 Bộ 4 camera chuẩn HD-CVI

Bộ 4 camera chuẩn HD-CVI

5,350,000₫

5,900,000₫

10%
 Bộ 4 camera chuẩn HD-TVI  Bộ 4 camera chuẩn HD-TVI

Bộ 4 camera chuẩn HD-TVI

6,000,000₫

6,700,000₫

10%
 Bộ 5 camera chuẩn HD-CVI

Bộ 5 camera chuẩn HD-CVI

6,900,000₫

7,700,000₫

DỰ ÁN JAMONA GOLDEN SILK
ĐƠN VỊ THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸVị trí: Đường Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCMChủ đầu...
0 Bình luận
Xem thêm
DỰ ÁN THE GOLDVIEW
ĐƠN VỊ THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸVị trí: 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp.HCMChủ đầu tư: Công Cổ...
0 Bình luận
Xem thêm
DỰ ÁN ERA ĐỨC KHẢI
ĐƠN VỊ THI CÔNG HỆ THỐNG MẠNG CÁPVị trí: Đường Phạm Hữu Lầu, Quận 7, Tp.HCMHạng mục thi công: Xây dựng...
0 Bình luận
Xem thêm
DỰ ÁN M-ONE NAM SÀI GÒN
ĐƠN VỊ THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸVị trí: 35/12 Bế Văn Cấm, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Tp.HCMChủ đầu...
0 Bình luận
Xem thêm